86004550 115V Mini-Quick Jet

115V mini-quick jet (11003). Part 86004550 (Prev 44061)